„Keď chceme zmeniť svet, musíme zmeniť seba.“
Gándhí

Sila človeka

 
NA TOMTO KURZE:
  • sa jedinečne spája homeopatia s osobnostným rozvojom.
  • dozviete sa na ňom o našich nesprávnych vzorcoch správania, do ktorých sme sa už narodili v našich rodových líniách a ktoré sú jadrom mnohých našich chorôb fyzických aj psychických.
  • zistíte, ako s nimi môžeme sami pracovať. 
  • na kurze dostanete aj techniky, ktoré sú nápomocné v sebapoznávaní a v našich premieňacích procesoch.
  • prednášať sa budú aj obrazy homeopatických liekov pripravených z tónov a farieb.
  • ponoríme sa do našich vlastných hĺbok a budeme pátrať po súvislostiach a spoznávať dosiaľ nepoznané, 
    aby mohol byť náš svet lepší, náš život šťastnejší a dával zmysel.
 

Lektorka Dr. Jana KOLENOVÁ, SAKHom. povedala o kurze:
„Kurz je výslednicou toho, kam ma doviedla homeopatia, práca na sebe samej a hľadanie mojej cesty nahor k svetlu.
Našla som v tomto spojení schopnosť skutočného vyliečenia sa z mnohých ťažkostí a naozajstné šťastie.“

 

KURZU SA MÔŽETE ZÚČASTNIŤ AJ V TAKOM PRÍPADE, AK STE NEABSOLVOVALI ZÁKLADNÝ HOMEOPATICKÝ KURZ DOMÁCA HOMEOPATIA. JE VHODNÝ PRE TÝCH, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM O OSOBNOSTNÝ ROZVOJ A PRÁCU NA SEBE A ZÁROVEŇ SA ZAUJÍMAJÚ
AJ O HOMEOPATIU, PRÍPADNE SA HOMEOPATICKY LIEČIA.

Dr. Jana Kolenová, SAKHom.

klasická homeopatka s praxou v Košiciach 

0905 503 982

jana.kolenova@gmail.com